¯³obek & Przedszkole

"Kubusiowy Raj"

ul. ródlana 24

09-402 P³ock

Telefony kontaktowe:

Katarzyna - 0512592287,

El¿bieta - 0509297158.

e-mail: kubusiowyraj@op.pl